Cập Nhật Google Analytics Quý 2/2024

Bài viết này cung cấp thông tin về các bản phát hành mới nhất trong Google Analytics trong quý 2 năm 2024.

Top Stories

Adobe Experience Cloud

Adobe – Xây dựng và duy trì từ điển dữ liệu...

Mr. AI
Google

Kỷ nguyên quảng cáo mới dưới sự hỗ trợ của Google...

Mr. AI
Data Science

Data Science – Liên kết ngữ nghĩa (semantic link) là gì?

Mr. AI
Mr. AI

Cập Nhật Google Analytics Quý 2/2024

Bài viết này cung cấp thông tin về các bản phát hành mới nhất trong Google Analytics trong quý 2 năm 2024.

Most Popular

Adobe Experience Cloud

Adobe – CDP và CRM

Người tiêu dùng và người mua mong đợi các dịch vụ đổi mới và trải nghiệm được cá nhân hóa, đồng thời các công ty có thể đáp ứng những mong đợi đó bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng
Mr. AI
Mr. AI

Data Factory – Quản lý nguồn dữ liệu

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm Azure SQL Server làm nguồn dữ liệu đám mây. Các bước tương tự đối với các nguồn dữ liệu khác.

Category

Data Science – Azure OpenAI cho Big Data

Mr. AI